Erasmus+ okuplja okolišne organizacije iz tri zemlje Jadrana

15.07.2021.

Predstavnici triju okolišnih organizacija, hrvatske Zelene Istre, talijanske Legambiente Lombardia i slovenskog Inštituta za politike prostora - IPoP-a sastali su se 13. i 14. srpnja kako bi planirali provedbu budućih aktivnosti u okviru Erasmus + projekta "Alati za učenje - alati za održivi razvoj". Jedan od ciljeva projekta je osnažiti ove organizacije kako bi mladima mogle pružiti kvalitetnije neformalno obrazovanje, odnosno rješenja za neke od najvažnijih izazova s kojima se čovječanstvo suočava, vezanih za okoliš i klimatske promjene.

- Naše iskustvo pokazuje da zajednički, transnacionalni problemi zahtijevaju transnacionalna rješenja i da jadranske zemlje i organizacije civilnog društva mogu mnogo naučiti jedne od drugih - rekla je Dunja Mickov iz Zelene Istre. Objasnila je da je Zelenu Istru na uključivanje u projekt motivirala želja da se inovira organzacijska ekspertiza te metode rada s mladima, kao i da se populariziraju nove metode među nastavnicima i drugim organizacijama civilnog društva.

- To je neophodno ako želimo potaknuti promjenu prema održivom razvoju te mlade osnažiti da i sami budu nosioci pozitivnih promjena  - dodala je Arianna Bazzocchi iz Legambiente Lombardia.

- Kako bismo omogućili inovacije, svatko od nas je tijekom proteklih mjeseci organizirao po jedan trening za trenere. Tako smo s partnerima razmijenili dobre prakse i metode za rad s mladima - rekla je Maja Simoneti iz IPoP-a.

IPoP se u svom treningu fokusirao na pitanja koja se odnose na održivi urbani razvoj, uključujući uključivanje mladih u prostorno planiranje te alate za neformalno učenje poput urbane šetnje, mapiranja, upitnika, intervjua i foto safarija.

Legambiente Lombardia predstavio je alate usmjerene na klimatske promjene - simulaciju UN-ove konferencije o klimatskim promjenama (COP) i kviz o klimatskim promjenama temeljen na internetskoj stranici Kahoot.

Zelena Istra podijelila je svoju dobru praksu u primjeni alata za neformalno učenje za rad s mladima usredotočene na smanjenje otpada i promjene potrošačkih navika - izgradnju i upotrebu kutka za dijeljenje (give-boxa) te organiziranje događaja kuhanja s ostacima hrane i sajmova razmjene.

Temeljem znanja i vještina stečenih na treninzima, tri okolišne organizacije će u bliskoj budućnosti organizirati tri radionice za 30 mladih volontera koji će im pomoći da testiraju nove metode rada preuzete od partnera u vlastitim lokalnim sredinama.
 

Na treningu Zelene Istre predstavljene metode usmjerene na promjenu potrošačkih navika mladih i smanjenje nastanka otpada

26.02.2021.

U okviru projekta "Alati za učenje - alati za održivi razvoj" Zelena Istra je 16.-18. veljače organizirala "trening za trenere" namijenjen osobama koje rade s mladima iz partnerskih organizacija slovenskog Inštituta za politike prostora (IPoP) i talijanske Legambiente Lombardia. Na virtualnom treningu predstavljena je dobra praksa Zelene Istre u području edukacije mladih o otpadu, jednom od gorućih okolišnih problema današnjice. Sudionici treninga pobliže su upoznali metode, odnosno alate za praktičan rad s mladima kojima se doprinosi pozitivnim promjenama u ponašanju mladih, njihovih potrošačkih navika, kao i smanjenju nastanka otpada - organizaciju sajma razmjene, demonstraciju kuhanja s ostacima hrane te izradu tzv. give-boxa, odnosno kutije za dijeljenje.

Na početku treninga pokrenut je i Youthpass proces. Sudionici su saznali više o Youthpass potvrdi - europskom alatu za priznavanje i vrednovanje neformalnog učenja koji doprinosi osvještavanju procesa učenja kroz samorefleksiju o naučenom te stečenim vještinama, znanjima i stavovima, odnosno kompetencijama. Prezentiran je i europski okvir ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje te su sudionicima pruženi digitalni dnevnici učenja kako bi se olakšao proces samorefleksije.

Iako je trening održan primjenom digitalnih alata za komunikaciju, bilo je i prilika za praktičan rad vezan uz teme treninga - svi su sudionici princip ponovne uporabe otpada, koji je jedan od ključnih ciljeva održivog gospodarenja otpadom u praksi spoznali kroz izradu vlastite torbu za kupovinu od stare majice. Kako bi bili što bolje pripremljeni za svoj budući rad s mladima i primjenu alata za neformalno učenje koje Zelena Istra već tradicionalno koristi, predstavnici Legambientea i IPoP-a su tijekom treninga riješili i praktične zadatke - osmislili su organizaciju sajma razmjene, izradu i postavljanje give-boxa u svojim lokalnim zajednicama te su prikupili recepte koji se u Italiji i Sloveniji tradicionalno spravljaju kako hrana ne bi postala otpad.

"Treninzi za trenere" u okviru projekta "Alati za učenje - alati za održivi razvoj" usmjereni su osnaživanju partnerskih organizacija i njihovog osoblja za inovativan rad s mladima po pitanju tema vezanih za održiv razvoj, zaštitu okoliša i klimatske promjene. Osmišljeni su kao prilike za razmjenu dobrih praksi, zelenih vještina i metoda, odnosno alata za neformalno učenje koje u radu s mladima primjenjuju tri organizacije. Nakon treninga svaka će organizacija inovirati svoju već postojeću "zelenu ekspertizu" preuzimanjem metoda partnera te potom izraditi inovativne programe radionica za kvalitetniji, moderan i atraktivan rad s mladima, u skladu s očekivanjima mladih.

Ukupno je planirano održavanje tri treninga, dok će nakon njih biti organizirane tri radionice za 30 mladih volontera, na kojima će partneri testirati preuzete inovativne alate za neformalno učenje u vlastitim lokalnim zajednicama, ali i osnažiti mlade da djeluju kao pokretači promjena za bolji okoliš i održivi razvoj. Bit će izrađen i priručnik za moderno, na kompetencije usmjereno podučavanje nastavnika o održivom razvoju. Priručnik će uključivati opis inovativnih alata za neformalno učenje te metode vrednovanja ishoda učenja za svaki od alata te će, kao takav, biti koristan alat i za osobe koje rade s mladima u okviru organizacija civilnog društva. Priručnik će biti izdan na hrvatskom, talijanskom, slovenskom i engleskom jeziku i tiskan u 200 primjeraka na svakome od nacionalnih jezika partnera.

Projekt je sufinanciran sredstvima programa Europske unije Erasmus+, a traje do 30. travnja 2022.

 

Zelena Istra vodi novi Erasmus+ projekt "Alati za učenje - alati za održivi razvoj"

30.11.2020.

"Alati za učenje - alati za održivi razvoj" naziv je novog projekta kojeg provodi Zelena Istra u suradnji s talijanskom organizacijom Legambiente Lombardia Onlus te slovenskim Inštitutom za politike prostora (IPoP). Projekt je započeo 01. studenog 2020., a traje 18 mjeseci.

Projekt je, prije svega, usmjeren osnaživanju partnerskih organizacija i njihovog osoblja za inovativan rad s mladima po pitanju tema vezanih za održiv razvoj, zaštitu okoliša i klimatske promjene. Do toga će doći upravo razmjenom dobrih praksi, zelenih vještina i metoda, odnosno alata za neformalno učenje - primjerice, demonstracije kuhanja od ostataka hrane, simulacije UN-ove Konferencije o klimatskim promjenama ili urbane šetnje - među trima organizacijama tijekom tri "treninga za trenere". Treninzi će omogućiti da svaka organizacija inovira svoju već postojeću "zelenu ekspertizu" preuzimanjem metoda partnera te izradom inovativnih programa za kvalitetniji, moderan i atraktivan rad s mladima, u skladu s očekivanjima mladih.

Devet osoba koje rade s mladima u okviru projektnog tima zatim postaje "katalizatorom" pozitivnih promjena drugih dviju ciljnih skupina projekta - mladih osoba i nastavnika.  Kroz tri radionice u koje će biti uključeno 30 mladih volontera, partneri će testirati inovativne alate za neformalno učenje u vlastitim lokalnim zajednicama. Time će ujedno i pripremiti i osnažiti mlade da djeluju kao agenti promjena za održivi razvoj, podići njihovu svijest o okolišnim i klimatskim izazovima te unaprijediti, prije svega, njihovu građansku kompetenciju i njihove zelene vještine. Mladi će postati svjesniji kako njihovo ponašanje utječe na okoliš, ali i kako njihove nove vještine pružaju mogućnosti za volontiranje i rad u zelenim sektorima. Na ovaj način bit će omogućene pozitivne promjene ponašanja, osobnih preferencija, potrošačkih navika i životnih stilova mladih.

Jedan od značajnijih proizvoda projekta "Alati za učenje - alati za održivi razvoj" bit će priručnik za moderno, na kompetencije usmjereno podučavanje nastavnika o održivom razvoju, a uključivat će opis inovativnih alata za neformalno učenje partnerskih organizacija te metode vrednovanja ishoda učenja za svaki od alata. Priručnik će biti izdan na hrvatskom, talijanskom, slovenskom i engleskom jeziku i tiskan u 200 primjeraka na svakome od nacionalnih jezika partnera. S ciljem osnaživanja međusektorske suradnje i doprinosa području školskog obrazovanja, priručnik će biti dostavljen svim školama u Hrvatskoj, Sloveniji i Lombardiji te institucijama relevantnim za školsko obrazovanje. Partneri će organizirati i predstavljanje priručnika za 40 nastavnika u Puli, Ljubljani i Milanu. Priručnik će ujedno biti i koristan alat za sve osobe koje rade s mladima unutar različitih organizacija civilnog društva u Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj, koje se već bave ili će se, nadahnute priručnikom, tek početi baviti temama održivog razvoja.

Kako bi projekt doprinio promicanju priznanja i vrednovanja rada s mladima te neformalnog i izvanškolskog učenja, osobe koje rade s mladima primit će za svoje sudjelovanje na treninzima Youthpass certifikat, dok će mladi volonteri uključeni u projekt također dobiti ovaj certifikat, kao i volontersku knjižicu te potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje.

Projekt podržava stalnu potragu osoba koje rade s mladima i nastavnika za inovacijama s ciljem uvijek kvalitetnijeg rada s mladima i poticanja promjena za održivi razvoj kod svojih mladih učenika.
Projekt je sufinanciran sredstvima programa Europske unije Erasmus+ u iznosu od 47.330,25 eura.


Ove objave izražavaju isključivo stajalište njihovih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njima nalaze.