Državni inspektorat RH

internetska stranica

kontakt e-mail: pisarnica.dirh@dirh.hr

kontakt telefon: 01/ 2374-100


Inspekcija zaštite prirode

internetska stranica

kontakt e-mail: tajnica.inspekcija@mzoe.hr

kontakt telefon središnjeg ureda: 01/ 3717-202

kontakt telefon ureda u Pazinu: 052/ 616-014


Inspekcija zaštite okoliša

internetska stranica

kontakt e-mail: pisarnica.dirh@dirh.hr (s naznakom Prijava Inspekciji zaštite okoliša)

kontakt telefon središnjeg ureda: 01/ 2374-100 (preko Državnog inspektorata)

kontakt telefon ureda u Pazinu: 052/ 616-018; 052/ 616-014


Građevinska inspekcija

internetska stranica

kontakt e-mail: pisarnica.dirh@dirh.hr (s naznakom Prijava Građevinskoj inspekciji)

kontakt telefon središnjeg ureda: 01/ 2374-100 (preko Državnog inspektorata)

kontakt telefoni ureda u Pazinu: 052/ 616-927; 052/ 616-926; 052/ 616-013; 052/ 616-817; 052/ 616-818; 052/ 616-015; 052/ 616-019


Sanitarna inspekcija

internetska stranica

kontakt e-mail Sanitarne inspekcije za Istarsku i Primorsko-goransku županiju: zsi_istraiprimorje@miz.hr

kontakt telefon Sanitarne inspekcije za Istarsku i Primorsko-goransku županiju: 051/ 298-767; 051/354-106

kontakt telefon Sanitarne inspekcije - ispostava Poreč: 052/ 651-904

kontakt telefon Sanitarne inspekcije - ispostava Buje: 052/ 845-377


Vodopravna inspekcija

internetska stranica

kontakt e-mail: pisarnica.dirh@dirh.hr (s naznakom Prijava Vodopravnoj inspekciji)

kontakt telefon središnjeg ureda: 01/ 2374-100 (preko Državnog inspektorata)


Poljoprivredna inspekcija

internetska stranica

kontakt e-mail: pisarnica.dirh@dirh.hr (s naznakom Prijava Poljoprivrednoj inspekciji)

kontakt telefon središnjeg ureda: 01/ 2374-100 (preko Državnog inspektorata)

kontakt telefon ureda u Puli: 052/ 383-762

kontakt telefon ureda u Pazinu: 052/ 621-794; 052/ 624-967

kontakt telefon ureda u Poreču: 052/ 433-525; 052/ 434-590; 052/ 434-589

kontakt telefon ureda u Umagu: 052/ 463-585


Inspekcija za šumarstvo i lovstvo

internetska stranica

kontakt e-mail Šumarske inspekcije: sumarska.inspekcija@dirh.hr

kontakt e-mail Lovne inspekcije: lovna.inspekcija@dirh.hr

kontakt telefon središnjeg ureda: 01/ 2374-100 (preko Državnog inspektorata)

kontakt telefon ureda u Rijeci: 051/ 313-268


Inspekcija za nadzor u području energetike

internetska stranica

kontakt e-mail: pisarnica.dirh@dirh.hr (s naznakom Prijava Inspekciji za nadzor u području energetike)

kontakt telefon središnjeg ureda: 01/ 2374-100 (preko Državnog inspektorata)

 

 

 

01.06.2020.