Edukacija i razvoj modela sudioničkog javno-civilnog upravljanja društvenim centrom Rojc

Zelena Istra je aplicirala i od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva dobila financijsku potporu za provedbu projekta "Edukacija i razvoj modela sudioničkog javno-civilnog upravljanja društvenim centrom Rojc". Projekt je imao za cilj pretvoriti Centar gradskih udruga Rojc - zgradu u kojoj je smješteno 100 udruga u mjesto utjecaja na društvo. Okosnica projekta je bila edukacija udruga civilnog društva, korisnica prostora u Rojcu o modelima suradnje i samoorganiziranja kao pretpostavci za ostvarivanje partnerstva s javnim sektorom, te facilitirani proces dolaženja do modela (radi) zajedničkog upravljanja društvenim centrom Rojc. Na sastanku s gradonačelnikom u lipnju 2009. godine, predstavnici udruga su iznijeli ideju osnivanja javno–civilnodruštvenog partnerstva odnosno partnerstva Grada Pule s organiziranim udrugama u upravljanju Rojcem, koju je on prihvatio. Predloženim projektom planirali smo istražiti interese i mogućnosti, ujedno educirati sve dionike, osnovati formalni Savez udruga iz Rojca i izraditi elaborat o najučinkovitijem modelu partnerskog upravljanja. Definirani oblik partnerstva će se institucionalizirati. Nastali model trebao je osigurati dugotrajnu održivost društvenog centra i kvalitetan omjer stabilnog institucionalnog okvira i javnog nadzora s jedne strane i neophodnu participacije zainteresiranih dionika i korisnika s druge.

Trajanje projekta : od 1.1. do 31.12.2010. godine.