EkoPartner - program okolišno odgovornog upravljanja malim turističkim objektima u Hrvatskoj

Broj turista i broj ležaja u Republici Hrvatskoj iz godine u godinu raste, a turizam danas spada u najvažniju gospodarsku djelatnost ove zemlje. Osim brojnih pozitivnih utjecaja turizma, njegov razvoj donosi i neke negativne aspekte poput pretjerane izgradnje i devastacije prostora pogotovo obale, gužve, nedostataka vode i električne energije u turističkoj sezoni, problema smeća i zbrinjavanja otpada, gubitka staništa i pojedinih vrsta.
Mnogi nabrojani problemi su problemi konvencionalnog turizma koji je najčešći oblik turizma u Hrvatskoj. Za razliku od konvencionalnog turizma postoji i održivi turizam, koji za cilj osim profita ima i očuvanje okoliša, ekološki je održiv, temelji se na prirodnim osnovama u područjima relativno nenarušene prirode, uključuje edukaciju i svijest o prirodnom okolišu te doprinosi društvenoj i ekonomskoj dobrobiti lokalnih zajednica.
Na tragu ovakvih razmišljanja su Zelena Istra i udruga Sunce iz Splita osmislile EkoPartner, program okolišno odgovornog upravljanja malim turističkim objektima u Hrvatskoj, kojim se željelo potaknuti male turističke objekte i ruralna gospodarstva na uvođenje ekološke prakse u objekte.
EkoPartner je bio sustav okolišnog certificiranja malih turističkih objekata u Hrvatskoj. Kriteriji za članstvo u EkoPartner temeljili su se na dva principa: osnovnim zahtjevima zaštite okoliša i onim dodatnim mjerama koje mali turistički objekti mogu poduzeti odmah i to bez ikakvih ili s niskim financijskim ulaganjem. Ukupno postoji 33 kriterija podijeljenih u 8 kategorija: otpad, voda, energija, hrana, transport, buka, lokalne vrijednosti i edukacija i komunikacija. Kriteriji uzimaju u  obzir i realna ograničenja u mnogim sredinama (nerazvijenost javne infrastrukture, nerazvijen sustav odvojenog sakupljanja otpada i sl.).