GRAD(IMO) ROJC

Zelena Istra je od 2007. angažirana na uspostavljanju i djelovanju sudioničkog modela upravljanja Društvenim centrom Rojc. Godine 2008. formirana je Koordinacija DC Rojc, mještovito javno-civilno tijelo upravljanja centrom, koje čine tri predstavnika/ca Saveza udruga Rojca i tri predstavnice/ka Grada Pule. Predsjednica Zelene Istre predsjednica je Koordinacije od njenog početka djelovanja.
 
U projektu Gradi(imo) Rojc Zelena Istra je zadužena za koordinaciju procesa izrade prvog Plana upravljanja DC Rojc kojim bi se unaprijedio postojeći javno-civilni model upravljanja.
 
Pula, 20.03.2020.
 

O PROJEKTU

Društveni centar Rojc (DC Rojc) smješten je u centru Pule, u zgradi nazvanoj po nacionalnom heroju iz drugog svjetskog rata-Karlu Rojcu. Najveća zgrada u gradu površine 16.739 m2, s unutarnjim dvorištem, besplatnim parkingom, sportskim igralištima i zelenim površinama izgrađena je 1870-te pod Austro-ugarskom monarhijom. Za vrijeme Monarhije, Italije i Jugoslavije ova je zgrada bila vojna škola sve do 1976., kada postaje vojarna. 1991. Jugoslavenska armija napušta Rojc a zgrada postaje utočište ratnim izbjeglicama. Prvi squoteri i organizacije civilnog društva ulaze nakon njihovog odlaska, kasnih devedesetih.

Grad Pula odlučio je formalizirati postojeću situaciju te se 1999. potpisuju prvi ugovori o korištenju prostora. Danas, 108 udruga ima sklopljene ugovore o korištenju prostora. Udruge su vlastitim zalaganjem i sredstvima uredile svoje prostorije i dale posve novu kvalitetu nekadašnjoj vojarni. Radom i programima udahnule su nov život objektu i gradu i stvorile temelje za daljnji razvoj.

GRAD(imo) ROJC rezultat je višegodišnjeg participativnog procesa u DC Rojc usmjerenog ka iznalaženju što efikasnijeg modela upravljanja. Kao rezultat tog procesa 2008. godine formirana je Koordinacija Centra Rojc za upravljanje zgradom koju čine tri predstavnika Grada Pule i tri predstavnika organizacija civilnog društva (OCD) iz Rojca. Kako bi se osnažio utjecaj OCD-a iz Rojca, 2012. godine, osnovan je Savez udruga Rojca (SUR) te je pri kreiranju Plana održivosti Društveno kulturnog centra Rojc 2015.-2017., donesenog u partnerstvu Grada i SUR-a, utvrđena potreba za osnaživanjem kapaciteta OCD-a Rojca. To će se ostvariti podizanjem suradnje Grada i OCD-a na viši partnerski nivo, većim sektorskim i međusektorskim umrežavanjem i većim uključivanjem zajednice u kreiranje programa.

Savez udruga Rojca, u partnerstvu sa Gradom Pula i udrugama Čarobnjakov šešir, Merlin, Metamedij i Zelena Istra, provode projekt GRAD(imo) ROJC sa svrhom unapređenja modela upravljanja u DC Rojc. Projektom se provode aktivnosti kojima se osnažuju kapaciteti OCD-a Rojca i Grada Pule za učinkovitije upravljanje Centrom, senzibilizira se javnost za vrijednosti sudioničkog upravljanja, kreira se Plan sudioničkog upravljanja Društvenim centrom Rojc, a kulturnim programima uključuju se građani u izgradnju zajednice Rojc. Projekt je započeo 29.10.2018. i traje do 28.10.2020.

CILJEVI S PRIPADAJUĆIM REZULTATIMA

1. Osnažiti kapacitete OCD-a Centra Rojc i zaposlenika Grada Pule za učinkovito su-upravljanje Centrom uz podršku senzibilizirane javnosti za participativne procese upravljanja

Osnaženi kapaciteti 20 OCD-a, 130 članova i zaposlenika OCD-a i Grada Pula
5 edukacija
1 seminar
1 konferencija
2 studijska putovanja
8 korisnika u Staff Exchange programu
1 edukacijski priručnik
5 informativnio-edukacijskih filmova
24 radio emisije GRADimo ROJC
30 članaka na medijskoj platformi Radio Rojc
4 akcije s građanima
100 intervjua
1 mapa potencijala
Adaptiran Info punkt
1 community developer

2. Razviti novi model javno-civilnog partnerstva u upravljanju društveno-kulturnim centrom Rojc

Provedeno ispitivanje javnog mnijenja Grada Pule o DC Rojc
Proveden široki konzultativni proces izrade Plana upravljanja:
5 sastanaka radne skupine s timom stručnjaka
3 javne tribine
Izrađen Plan upravljanja
8 sastanaka Koordinacije DC Rojc
Plan upravljanja usvojen na Koordinaciji DC Rojca
Provedeno zagovaranje novog modela upravljanja
Tiskana publikacija Plana upravljanja DC Rojc

3. Povezivanjem i dijeljenjem resursa u Centru Rojc kreirati kulturne programe koji ističu socijalnu dimenziju kulture, aktiviraju sinergiju među različitim dionicima Centra Rojc i snažno uključuju zajednicu u njihovo kreiranje i provedbu

7 kulturnih programa doprinosi uključivanju zajednice u Centar Rojc:
Community Art program
Program izvedbenih umjetnosti
Radionice ReDesign
Program Comicart
Program SURLA
Program Made in Rojc
Program All in Rojc
U programe uključeno 40 umjetnika, 100 građana, 20 osoba s invaliditetom
Adaptirana kazališna dvorana Dr Inat.

Više o projektu: http://www.gradimorojc.eu/o-projektu/