Imamo plan junior

IMAMO PLAN JUNIOR bio je edukativni projekt osvješćivanja učenika i profesora o obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti. Projektne aktivnosti bile su usmjerene na učenike 7. i 8. razreda i njihove profesore prirodnih znanosti (fizika, matematika, kemija, biologija i tehnički odgoj), ali i sve polaznike osnovnih škola kojima su starije kolege i educirani učitelji prenosili stečena znanja. Izvođenjem pokusa Efekta staklenika i sudjelovanjem na 2 radionice stručnjaka Energetskog instituta Hrvoje Požar učenici i profesori su osnažili svoje sposobnosti provođenja mjera štednje energije i prijenosa znanja o energetskoj učinkovitosti. Osim osnaživanja osjećaja odgovornosti prema okolišu i javnim resursima, ovim projektom potaknuli smo interes učenika za daljnje istraživanje o alternativnim izvorima energije i njihovom primjenom u svakodnevnom životu, budući da, prema europskim iskustvima, djeca i mladi predstavljaju ključnu ciljnu skupinu za postizanje dugoročnih promjena u ponašanju prema racionalnijem iskorištavanju energije i korištenju obnovljivih izvora energije. Djeca,direktni korisnici projekta, mogu imati i imaju veliki utjecaj na članove svoje obitelji. Promjenom dječjih stavova, mijenjaju se i stavovi i ponašanja odraslih. Djeca i mladi jednog će dana i sami biti u prilici da svojim ponašanjem u lokalnoj zajednici budu ili dio problema ili dio rješenja - projekt IMAMO PLAN JUNIOR dao im je neophodna znanja i iskustva da postanu dio rješenja i da pridonesu održivom razvoju na razini škole, grada, županije i države.
U projektu je sudjelovalo 9 pulskih osnovnih škola: OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula, OŠ Monte Zaro Pula, OŠ Centar Pula, OŠ Kaštanjer Pula, OŠ Šijana Pula, OŠ Stoja Pula, OŠ Tone Peruška Pula, OŠ Veli Vrh Pula, Škola za odgoj i obrazovanje Pula. Projekt je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a podržali i Istarska županija i Energetski institut Hrvoje Požar.

Ciljevi projekta

OPĆI: Osvješćivanje profesora i učenika osnovnih škola o važnosti obnovljivih izvora energije i energetskoj učinkovitosti
SPECIFIČNI: Osnažiti sposobnost profesora na uključivanje tema o energetskoj učinkovitosti i štednji energije u nastavne i vannastavne aktivnosti te na kreativni pristup nastavi; Educirati djecu osnovnoškolskog uzrasta o obnovljivim izvorima energije i uštedi energije primjenom inovativnog pristupa nastavi; Povećati svijest šire javnosti o nužnosti i prednostima korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.
Aktivnosti projekta prate realizaciju unaprijed zadanih ciljeva.

Aktivnosti projekta

RADIONICA ZA PROFESORE TEHNIČKOG ODGOJA I FIZIKE - radionica za buduće voditelje radionica na kojima će sudjelovati zainteresirani učenici 7. i 8. razreda iz škola sudionica u projektu. Profesori tehničkog odgoja dobili su tehničke nacrte prof. Maria Grbca prema kojima su s učenicima izrađivali makete učionica i provodili pokus Efekta staklenika. Svaka škola izradila je po dvije makete učionice. Profesori fizike i tehničkog odgoja donijeli su zaključke kako, kada i gdje mjeriti akumuliranu toplinsku energiju u maketama i pratiti utjecaj efekta staklenika na biljku. Cilj je bio da sve škole u isto vrijeme i na isti način pristupe mjerenju i bilježenju dobivenih rezultata, temeljem kojih će donositi zaključke. Metodom radionice smo potaknuti primjenu teorijske i praktične nastavu o energetskoj učinkovitosti u nastavni program te koleraciju nastavnih programa tehničkog odgoja i fizike u osnovnim školama.
RADIONICA INSTITUTA HRVOJE POŽAR ZA PROFESORE PRIRODNIH ZNANOSTI - edukacija Andre Bačana, dipl.ing. i Marka Bišćana,dipl.ing. bila je fokusirana na dvije ključne teme u energetici današnjice. Tijekom radionice svi profesori prirodnih znanosti bili su educirani o energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i upoznati s pregledom dostupnih tehnologija tzv. metodom treniranje trenera. Cilj radionice bio je osposobiti i potaknuti profesore da promiču novi model okolišne edukacije, dajući na taj način svoj doprinos inkorporiranju edukacije o odgovornom i održivom korištenju energije te važnosti obnovljivih izvora energije u nastavni program. Svim školama stručnjaci su za olakšavanje rada i realizacije nastavnog programa podijelili USB stickove s 4 edukativo-didaktička udžbenika: Održiva gradnja i energetska učinkovitost - 96 stranica; Energija iz biomase - 21 stranica; Energija sunaca - 56 stranica; Energija vjetra - 25 stranica.
RADIONICA INSTITUTA HRVOJE POŽAR ZA UČENIKE 7. I 8. RAZREDA - Andro Bačan, dipl.ing. i Marko Bišćan, dipl.ing. održali su stručno predavanje o obnovljivim izvorima energije i energetske učinkovitosti na temelju zanimljivih i edukativnih primjera iz europske i hrvatske prakse za učenike 7. i 8. razreda. Metodom radionice i promidžbom pozitivnih primjera učenici su stekli novu "energetsku svijest" koja bi trebala rezultirati racionalnijom potrošnjom bilo kojih izvora energije u njihovim školama, ali i razvijanjem svijesti o ekologiji i važnosti prirodnih resursa. Učenici će također biti educirani i o važnosti prenošenja stečenog znanja o metodama uštede energije članovima svojih obitelji i školskim kolegama.
PROVEDBA POKUSA EFEKTA STAKLENIKA - u ovoj aktivnosti su sudjelovali zainteresirani učenici 7. i 8. razreda (po 15 učenika iz svake škole), te profesori fizike i tehničkog odgoja. Prema unaprijed osmišljenom tehničkom crtežu direktni korisnici projekta izradili su makete učionica (po 2 makete u svakoj školi), veličine 1x1x1 metar na kojima su izvodili pokus. Makete su se razlikovale po broju stakala u staklenoj površini i zavjesama/tendama postavljenim ispred ili iza staklene površine. Tende/zavjese su bile u bijeloj i tamnoj boji. Učenici su u maketama, uz pomoć termometra, mjerili i zapisivali razliku u iznosima akumulirane toplinske energije. Temeljem zapisanih rezultata mjerenja, odnosno razlika u stupnjevima akumulirane toplinske energije učenici su donijeli zaključke o mogućnostima uštede energije i važnosti energetske učinkovitosti. Provedbom metoda radionice i grupnog rada potaknuli smo interes učenika da nastave školovanje u ovom polju znanosti. Sav potreban materijal (staklo, ivericu, termometre, biljke, lijepilo za staklo, vijke i tkaninu) za izradu maketa i provedbu pokusa učenici su dobili od Zelene Istre. Škole su nakon projekta zadržale makete s ciljem provođenja, ali i nadograđivanja pokusa i u budućim generacijama učenika.
IZRADA TISKANIH MATERIJALA (PLAKATI I NALJEPNICE) - u sklopu projekta bio je osmišljen tiskani materijal za sve osnovne škole sudionice u projektu - plakati i naljepnice. Na plakatima su bili ispisani smjernice i primjeri kako na jednostavan način pridonijeti energetskoj učinkovitosti i uštedi energije. Osim plakata, na te izrazito važne korake "upozoravaju" ih i poruke s naljepnica, primjerice UGASI ME!, ZATVORI ME!, koje su postavljene iznad, primjerice, prekidača za električnu energiju, slavina za vodu ili ulaznih vrata u školu i sl. Ovom aktivnošću i metodom promidžbe pozitivnih promjena ponašanja osvijestili smo učenike i profesore, kao i članove njihovih obitelji o važnosti uštede i očuvanja prirodnih resursa u školi, njihovim domovima i životu uopće.
UREĐIVANJE INTERNETSKE STRANICE IMAMO PLAN http://imamoplan.zelena-istra.hr/ - cilj ove aktivnosti je bio pojednostaviti direktnim i indirektnim korisnicima projekta pristup informacijama i materijalima o alternativnim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti i uštedi energije. Na navedenoj internetskoj stranici mogu se vidjeti i rezultati istoimenog projekta provedenog u pulskim srednjim školama. Ovom metodom promidžbe pozitivnih promjena ponašanja kod pulskih srednjoškolaca proširili smo znanja učenika osnovnih škola o uštedi energije u školi, ali ih i usmjerili kako na kreativan i maštovit način mogu riješiti problem ukomponiranja obnovljivih izvora energije u svakodnevni život. Direktnu korist od internetske stranice i njezinog sadržaja imaju i učenici, studenti i profesori ne samo u pulskim obrazovnim ustanovama, već i u onim istarskim, odnosno hrvatskim.
JAVNA PREZENTACIJA REZULTATA EFEKTA STAKLENIKA - nakon 4 mjeseca rada u radionicama, učenici su prezentirali svojim školskim kolegama i profesorima dobivene zaključke i rezultate provedenog pokusa. Bio je to njihov prvi doprinos znanstvenim istraživanjima o obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti. Ovom metodom javnog izlaganja ojačali smo učeničko samopozdanje te ih potaknuli na važnost prijenosa znanja široj javnosti o nužnosti i prednostima korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

 

Više informacija možete saznati na projektnoj podstranici.