IMAMO PLAN, projekt aktivnog uključivanja učenika u izradu plana štednje energije u vlastitoj školi

Prema dosadašnjim europskim iskustvima, djeca i mladi predstavljaju ključnu ciljnu skupina za postizanje dugoročnih promjena u ponašanju prema racionalnijem korištenju energije i korištenju alternativnih izvora energije.
Budući da Republika Hrvatska tek započinje s tom praksom, istu je potrebno snažno poticati, što je rezultiralo i osmišljavanje ovog projekta. Distribucija informacija o energetskoj učinkovitosti i potrebi štednje energije često nije dovoljna za usvajanje i primjenu znanja o održivom načinu korištenja energije ili promjenu ponašanja. Pasivno učenje bez mogućnosti direktne primjene naučenog ne može i ne ostavaruje željene rezultate, kao što ih ostvaruje dobro osmišljen aktivni pristup.
Sukladno tome, Udruga Zelena Istra osmislila je i provela projekt IMAMO PLAN, čiji je cilj aktivno uključivanje ciljnih skupina - učenika od 15 do 18 godina i njihovih nastavnika - u edukacijski program ili jedinstvenu vježbu analize potrošnje električne energije u školi i izradu plana uštede energije temeljem dobivenih opservacija i izračuna.
Osim navedenog, jedan od ciljeva projekta je bio i poticanje mladih na daljnje školovanje u području znanosti i zanimanja koja se bave obnovljivim izvorima energije, budući da upravo takvog kadra nedostaje u Republici Hrvatskoj.
Projekt je započeo 16. studenog 2011. godine uvodnim predavanjem za učenike/sudionike rezultate i njihove profesore. S obnovljivim izvorima energije i njihovom primjenom u školi, ali i u svim ostalim javnim ustanovama i domaćinstvima, prisutne je upoznao Mauricio Licul, Solaris d.o.o, dok je Valter Poropat, IRENA, učenike upoznao s korisnom literaturom i internetskim stranicama koje će moći koristiti tijekom projekta, ali i u nastavku školovanja.
Potom su polaznici radionica u četiri pulske srednje škole - Ekonomska škola Pula, Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula, Tehnička škola Pula i Gimnazija Pula - osmisli kreativne i maštovite planove uštede, dok su analizu i izračune potrošnje izradili uz pomoć svojih profesora. Prema mišljenju njihovih profesora, po završetku projekta učenici su stekli novu "energetsku svijest" i znanja koja će moći iskoristiti u svojim školama, vlastitim domovima, a jednog dana, kao odrasle osobe, na budućim radnim mjestima. Osim navedenog, učenici su planove uštede predstavili svojim ravnateljima, a na završnoj svečanosti, održanoj 12. travnja 2012. godine u prostorijama Odjela za ekonomiju i turizam dr. Mijo Mirković u Puli, svojim kolegama iz školskih klupa, kao i predstavnicima institucija koje su podržale projekt - Hrvatska elektroprivreda d.d., Istarska županija, Turistička zajednica Grada Pule, IRENA, Solaris d.o.o., Osram d.d. i Elektromaterijala Kocijančić.

 

Više informacija možete saznati na projektnoj podstranici.