Kalić-kampanja zaštite lokvi u Istri"

"KALIĆ-kampanja zaštite lokvi u Istri" je edukacijsko-istraživački projekt koji se bavio edukacijom o važnosti zaštite lokvi i slatkovodnih vodenih staništa te strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta koje žive u i oko takvih staništa na području Istarske županije. Sam naziv projekta "Kalić" je tradicionalni dijalektalni naziv za lokvu. Projektom se promicalo izvaninstitucionalno obrazovanje, istraživačko učenje i interdisciplinarni pristup učenju. Zelena Istra je projekt provodila u suradnji s partnerima Javnom ustanovom Natura Histrica, Odredom izviđača "Istra", Istarskim botaničkim društvom i Osnovnom školom "Centar". Projekt je financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u iznosu od 70.000,00 kn.

Nestajanje lokvi i onečišćenje ostalih vodenih staništa zbog zatrpavanja i isušivanja, bilo uslijed prirodnih razloga, bilo uslijed ljudskog djelovanja, te njihovo onečišćenje predstavlja veliki gubitak za prirodu i čovjeka. Da bi sačuvali lokve i zaustavili trend propadanja potrebno je osmisliti način njihove zaštite i revitalizacije kako bi lokve opstale, ne samo radi svojeg značaja za biološku raznolikost nekog područja, već i zbog njihove kulturno povjesne uloge u životu lokalnog stanovništva. Također neophodno je osvijestiti javnost o važnosti tih "riznica bioraznolikosti". Lokve danas predstavljaju najčešća mala vodena staništa u Istri. U Istri lokvu nazivaju i raznim drugim nazivima: lago, kal, kalić, puč, što nam pokazuje kako je nekad lokva bila neminovan dio svakodnevnice.

Projekt je bio orijentiran na darovite učenike šestih razreda osnovnih škola te učenike koji su bili aktivni u izvanškolskoj aktivnosti-izviđači. Namjera je bila edukativnim predavanjima, te organiziranjem terensko-istraživačke nastave učenicima približiti tematiku slatkovodnih vodenih staništa i strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, potaknuti ih na samostalno istraživanje i proučavanje vodenih staništa u njihovoj okolini te podići teoretsko znanje učenika s razine shvaćanja na razinu primjenjivanja. U sklopu projekta organizirao se trodnevni istraživački kamp, na kojem su učenici i izviđači kroz istraživanje, druženje i razmjenu iskustva uz stručnu podršku mentora sudjelovali u zajedničkom istraživačkom radu. Kroz terenski i grupni rad učenici su stekli vrijedno iskustvo o prikupljanju podataka u biološkim istraživanjima, načinima praćenja, sagledavanja i ocjenjivanja stanja vrsta i staništa ali i o životu u prirodi i u skladu s prirodom što pruža specifičan izviđački način života. Rezultate istraživanja kao i teoretski dio projekta zajedničkim radom svih partnera uobličili su se u edukativno-didaktički materijal-priručnik koji je distribuiran svim ostalim školama u Istarskoj županiji, a postavljen je i na web stranice partnera kako bi i ostale škole i korisnici mogli primjenjivati slična istraživanja u svojoj lokalnoj zajednici. Istraživačkom kampu su prethodile edukativne radionice u Puli i Cerovlju, te izlet vlakom u Juršiće gdje su se također posjetile lokve koje su značajne za to područje. U terenskim istraživanjima djeci je na raspolaganju bila i oprema (čizme, lupe, mikroskop, mrežice i sl.).

Ovaj projekt dobar je primjer kako se suradnjom civilnog sektora, struke i institucija može podignuti kvaliteta školskih programa. Vrijeme je da učenici izađu iz svojih klupa, da što više uče putem direktnog "hands on" pristupa, da razvijaju istraživačko mišljenje i da primjenjuju znanstvene metode. Na taj način djeca promatraju predmet ili fenomen iz stvarnog, bliskog i osjetilnog svijeta te na njemu izvode eksperimente. Za vrijeme istraživanja djeca raspravljaju, promišljaju i razmjenjuju ideje i spoznaje gradeći vlastito znanje. Na taj način ulažemo u budućnost budućih znanstvenika, biologa i ljubitelja prirode!