Provedba Aarhuške konvencije u zemljama Jadrana

Projekt „Provedba Aarhuške konvencije u zemljama Jadrana“ započeo je 1. 1. 2010. i trajao je 20 mjeseci. Nositelj projekta je bio GONG, a partneri na projektu su, osim Zelene Istre, još i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS (Podgorica, Crna Gora), Centar za menadžment, razvoj i planiranje (Doboj, Bosna i Hercegovina), AdriaticGreeNet (Udine, Italija) i European Environmental Bureau (Brussel, Belgija).


Cilj projekta je bio unaprjeđenje standarda primjene najslabijeg stupa Aarhuške komvencije – pristupa pravosuđu u pitanjima okoliša, ali i pristupa informacijama i sudjelovanja javnosti u donošenju odluka u pitanjima zaštite okoliša u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj  Gori. Projektom se jačala uloga organizacija civilnog društva kroz razvijanje održivog partnerstva i međusobnog umrežavanja organizacija koje se bave zaštitom okoliša i organizacija koje se bave demokratizacijom i transparentnošću, s ciljem kvalitetnijeg nadzora  provedbe obaveza koje proizlaze iz Aarhuške konvencije u zemljama Jadrana.

Glavna aktivnost u projektu je bila provođenje specijaliziranog edukacijskog programa za suce, odvjetnike i novinare iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Programom su se kroz dva seminara obradila sva tri stupa Aarhuške konvencije, primjeri slučajeva vezanih uz Aarhušku konvenciju te praksa Europskog suda pravde i Europskog suda za ljudska prava, a kroz treći seminar održala se simulacija suđenja pred jednim od međunarodnih sudbenih tijela. Izlaganja i slučajevi obrađeni programom bili su objavljeni u publikaciji namijenjenoj zainteresiranoj javnosti, posebice u pravosudnim tijelima, akademskoj zajednici, organizacijama civilnog društva i šire. Objavljen je i priručnik za medije. Kvalitetnije povezivanje organizacija civilnog društva koje se bave ovom problematikom u jadranskoj
regiji, njihova međusobna pomoć i suradnja, olakšani su razvojem web stranica i postojeće mreže Adriatic GreeNet. Rezultati programa bili su predstavljeni na međunarodnoj konferenciji o provedbi Aarhuške konvencije u zemljama Jadrana.