"Šumski istraživači" – edukacijsko-istraživački projekt o šumskim zajednicama na području Istarske županije

"Šumski istraživači" je projekt Zelene Istre koji je bio usmjeren na profesore biologije i učenike  gimnazijskih usmjerenja u srednjim školama.

Tijekom projekta izrađen je i edukativno - didaktički materijal u čije su kreiranje direktno uključeni i profesori biologije iz osam istarskih srednjih škola - Srednja škola Vladimir Gortan Buje, Srednja škola Buzet, Srednja škola Mate Blažina Labin, Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin, Pazinski kolegij - Klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti, Gimnazija Pula, Privatna gimnazija Jurja Dobrile s pravom javnosti i Srednja škola Žvane Črnje Rovinj.

Sukladno tome, tijekom svibnja 2012. održane su radionice u navedenim srednjim školama s ciljem promicanja edukativno-didaktičkog materijala  "Šumski Istraživači, priručnik za upoznavanje šumskih zajednica u Istri ". Radionice u navedenim školama provodila je Ana Fornažar, stručna suradnica na projektu i zaposlenica Hrvatskog šumarskog instituta, Centra za općekorisne funkcije šuma sa sjedištem u Pazinu, te Rudija Pavličević, zaposlenice Zelene Istre.

Ovim projektom Zelena Istra u suradnji sa stručnim suradnicima i profesorima biologije nastojala je postići tri osnovna cilja koja su ujedno bila i motivacija za pisanje i prijavljivanje istog na natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koje ujedno i financira projektne aktivnosti: promicanje odgoja i obrazovanja za očuvanje prirode te poticanje profesora na uključivanje tema ekologije i znanosti o šumama u nastavne i izvannastavne aktivnosti te na kreativni, stvaralački pristup nastavi; interaktivnu edukaciju učenika u srednjim školama koji će kroz formu grupnog rada, radionica, terenske nastave i monitoringa razviti i razvijati pozitivne obrasce ponašanja prema zaštiti šumskih krajolika i prirode općenito te jačanje međusektorske suradnje između Zelene Istre kao nevladine udruge za zaštitu okoliša te škola i ostalih javnih institucija.

U osmišljavanju priručnika "Šumski Istraživači, priručnik za upoznavanje šumskih zajednica u Istri" sudjelovali su: Ana Fornažar, dipl.ing.šum., Hrvatski šumarski institut,Centar za općekorisne funkcije šuma Pazin; Željko Zgrablić, dipl.ing.šum., Hrvatski šumarski institut, Centar za općekorisne funkcije šuma Pazin i Slavko Brana, botaničar, JU Natura Histrica; Rudija Pavličević, Udruga Zelena Istra.

Iza naslova edukativno-didaktičkog materijala "Šumski istraživači, priručnik za upoznavanje šumskih zajednica u Istri" kriju se teme koje će učenicima približiti bogatstvo, ljepote i raznolikost istarskih šuma, ali i nadopuniti već postojeća znanja. Sukladno tome obrađene su iduće teme: "Šumski ekosustavi u Istri", "Općekorisne funkcije šuma ", "Zaštićene i ugrožene šumske vrste i područja u Istri" i "Kako voljeti šumu". Unutar svake teme nalazi se i rubrika pod nazivom "Jeste li znali?!" u kojoj su zastupljene razne zanimljivosti o istarskim šumama, a priručnik je obogaćen fotografijama i adresama zanimljivih internetskih stranica. Primjerice, u rubrici Jeste li znali?! govori se o posebnostima istarskog tartufa i gljivama istarskih šuma, hrastu plutnjaku, korisnosti mrtvog drva, samoniklom i ljekovitom bilju te vrijednostima i karakteristikama ostalih pripadnika flore i faune.

Priručnik također sadrži i radne zadatke za grupni rad učenika izvan učionica biologije. Primjerice, daje učenicima zadatke da naprave herbarij, izmjere visinu drveta, odrede kiselost tla u šumi, da kroz igru prepoznaju razne biljne i životinjske vrste u šumi ili da od samoniklog i jestivog bilja skuhaju fritaju ili maneštru.

S ciljem da priručnik postane obvezatni materijal tijekom redovnih sati biologije u istarskim gimnazijama, uz isti je ponuđen i CD s cjelokupnim tekstovima i radnim zadacima koje će učenici moći prema potrebi printati i koristiti u svom upoznavanju istarskih šuma.