blog-img-10

Communities Go Circular

  • Ivan

  U sklopu EU programa Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) pokrenut je projekt 'Communities Go Circular', na temu ponovne uporabe i smanjenja nastanka otpada (REDUCE, REPAIR, REUSE). Kroz ovaj projekt osigurat ćemo edukaciju na temu Repair&Reuse, potaknuti otvaranje novih Re...

saznaj više
blog-img-10

Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!

  • Dunja

Za(VRT)imo za inkluziju zajedno! bavi se socijalnom isključenošću djece s teškoćama u razvoju, njihovih roditelja i osoba s invaliditetom iz aktivnosti u društvenim vrtovima i društveno-političkog života u Puli i Vukovaru. Korijen problema je slaba demokratska kultura, odnosno proces političkog odl...

saznaj više
blog-img-10

Društveni vrt na Gregovici

  • Irena, Dunja

Udruga Zelena Istra, zajedno s partnerima Gimnazijom Pula, Društvom osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre, Školom za odgoj i obrazovanje - Pula, Udrugom za autizam Istra i Studentskom udrugom Pula dobila je od Grada Pule na upravljanje Društveni vrt na Gregovici na razdoblje od dvije godine. D...

saznaj više
blog-img-10

Radiona Re-Gepetto Društvenog centra Rojc

  • Irena

Radiona je opremljen prostor u kojem građani mogu besplatno popraviti predmete i uređaje po „uradi sam“ principu. Svrha radione je pružiti svim zainteresiranim građanima prostor, alate i savjete koji su im potrebni kako bi sami ili uz pomoć našeg majstora Marka popravili male kućanske uređaje, predm...

saznaj više
blog-img-10

Sačuvajmo Ekosustave Jadranskog mora Aktivnim Sudjelovanjem (SEAS)

  • Irena

Projektom "Sačuvajmo Ekosustave Jadranskog mora Aktivnim Sudjelovanjem" (SEAS) želi se doprinijeti očuvanju bioraznolikosti ekosustava našeg Jadranskog mora, odnosno biljnog i životinjskog svijeta u moru.  More i obala danas su izloženi brojnim pritiscima rastućih ekonomskih sektora, odnosno ljudski...

saznaj više
blog-img-10

Alati za učenje - alati za održivi razvoj

  • Dunja

"Alati za učenje - alati za održivi razvoj" naziv je projekta kojeg provodi Zelena Istra u suradnji s talijanskom organizacijom Legambiente Lombardia Onlus te slovenskim Inštitutom za politike prostora (IPoP). Projekt je započeo 01. studenog 2020., a traje 18 mjeseci. Projekt je, prije svega, usmje...

saznaj više
blog-img-10

R.O.J.C.: Razvijamo-Omogućavamo-Jačamo-Cijenimo

  • Irena

ROJC: Razvijamo-Omogućavamo-Jačamo-Cijenimo projekt je kojim Savez udruga Rojca u partnerstvu s Gradom Pulom, udrugama Zelena Istra, Čarobnjakovim šešir i Merlin unapređuje suradnju udruga i lokalne zajednice u programskom korištenju prostora Društvenog centra Rojc. CIlj je projketa povećati iskoriš...

saznaj više
blog-img-10

SUSTINEO - Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost

  • Dunja

Kako pridonijeti postizanju održivog razvoja u Hrvatskoj? Odgovor našeg projekta je povezivanje i umrežavanje udruga, lokalne samouprave i visokoobrazovnih institucija te jačanje kapaciteta za zajedničko djelovanje u provedbi održivog razvoja. Između ostalog, provest ćemo i nekoliko istraživanja te ...

saznaj više
blog-img-10

PROJEKT VRT(AKT)IVIZAM

  • Irena B.

"Vrt(AKT)ivizam" je zagovarački projekt kojim se želi osnažiti i uključiti građane i lokalno civilno društvo u zagovaranje i kampanju za kreiranje modela te realizaciju projekta urbanih vrtova i prvog društvenog vrta u Puli u trenutku u kojem je Grad Pula već najavio pokretanja natječaja za urbane v...

saznaj više
blog-img-10

METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj)

  • Dunja

Ciljevi projekta METAR će kroz inovativne metode i znanstvena istraživanja napore usmjeriti ka pronalasku rješenja za istovremeno suzbijanje problema klimatskih promjena i energetskog siromaštva Opći cilj projekta Uspostaviti trajnu tematsku mrežu kapacitiranih OCD-a, JLS-a i znanstveno-istraživa...

saznaj više